top of page

Google analytics - od konfiguracji po usprawnienia działań biznesowych.

Google Analytics to jedno z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przez marketerów cyfrowych służące do mierzenia ruchu na stronie www w tym analizowania efektywności prowadzonych działań, a także zbierania informacji na podstawie których podejmowane są właściwe usprawnienia prowadzące do osiągnięcia postawionych celów biznesowych. Pomimo powszechnej świadomości istnienia narzędzia - niewiele osób potrafi wykorzystać jego potencjał i wyciągnąć wnioski które mogą okazać się pomocne w ich pracy. Dlatego w tym wpisie pokażemy Ci jak skonfigurować panel google analytics by móc mierzyć i analizować informacje, które faktycznie są istotne z perspektywy Twojej firmy, aby następnie przekuć je w działania i usprawnienia wpływające na efektywność działań biznesowych.


Ustawienia widoku danych


Na utworzonym koncie może zawierać się wiele „usług”, a każda usługa może posiadać wiele „widoków danych”. Dzięki zastosowaniu funkcji “Filtry”, która jest dostępna w ustawieniach konfiguracji umożliwia ona wskazanie danych, które chcesz uwzględnić w raportach dla każdego widoku.


Pierwszą cenną radą jest upewnienie się, że statystyki odwiedzin strony nie są zaburzone przez wizyty osób pracujących w organizacji. Ma to znaczenie szczególnie na początkowych etapach rozwoju firmy gdy jesteśmy w posiadaniu małej ilości danych i nasz zespół mógłby zaburzyć obraz. Aby wyświetlić tylko dane o wizytach z zewnątrz (z wyłączeniem wizyt członków twojego zespołu), można skonfigurować widok, który wykluczy ruch wewnętrzny w oparciu o adresy IP.


Kolejną sugestią jest podział statystyk na regiony- jeśli oferujesz usługi wytwarzania oprogramowania w różnych regionach geograficznych możesz utworzyć jeden widok, który obejmuje wszystkie globalne dane z witryny. By otrzymać dane z konkretnych regionów, można też utworzyć oddzielne widoki dla Ameryki Północnej, Europy, czy też Australii.


W widoku danych istnieje też możliwość wyznaczania „celów” Google Analytics. Cele to przydatna metoda śledzenia konwersji lub celów biznesowych w witrynie. Może to być np. wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy (poza spamem część z nich to zapytania ofertowe). Pozwala to na mierzenie głównego celu marketingu - konwersji działań marketingowych pod postacią generowania zapytań ofertowych (inbound) które przybliżają organizację do osiągnięcia celów sprzedażowych (nadrzędna rola marketingu), lub liczba użytkowników, którzy pobrali ebooka.


Warto zapamiętać:

  • Nowe widoki zawierają tylko dane od dnia ich utworzenia (nie zawierają danych wstecz).

  • W przypadku usunięcia widoku danych, tylko administratorzy będą w stanie odzyskać go przez ograniczony czas. W innym przypadku zostanie on trwale usunięty.

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników


Administrator jest w stanie przyznawać użytkownikom uprawnienia na poziomie konta, usługi lub widoku danych. Każdy poziom otrzymuje uprawnienia z poziomu wyżej.


W praktyce polega to na tym, że jeśli posiadasz dostęp do konta, masz takie same prawa dostępu do usług i widoków danych na danym koncie. Natomiast jeśli otrzymałeś dostęp tylko do widoku danych, to nie możesz modyfikować usługi ani konta, które są powiązane z tym widokiem.


W karcie „Administracja” konta Google Analytics możesz przyznawać uprawnienia do „zarządzania użytkownikami”, „edycji”, „współpracy” lub „odczytu i analizy”.


  • „Zarządzanie użytkownikami” umożliwia nadawanie i odbieranie dostępu do konta, usługi lub widoku danych.

  • „Edycja” pozwala użytkownikom na modyfikację ustawień konfiguracji.

  • „Współpraca” umożliwia udostępnianie obiektów, takich jak np. paneli lub określonych ustawień pomiarów.

  • „Odczyt i analiza” umożliwia wyświetlanie danych, analizowanie raportów i tworzenie paneli, ale nie pozwala zmieniać ustawień ani dodawać nowych użytkowników.Konfiguracja widoku danych w Google Analytics


Aby przejść do ustawień konfiguracji widoku danych należy kliknąć na przycisk, który znajdziesz w lewym dolnym roku (poniżej zaznaczony żółtym kolorem) a następnie wybranie -> “ustawienia widoku”.


Po przejściu do zakładki z ustawieniami widoku danych zobaczysz pola takie jak “Nazwa widoku danych” oraz wiele innych podstawowych konfiguracji. Na tym etapie wystarczy wpisać nazwę widoku danych jaką uważasz za odpowiednią, tak aby w późniejszym czasie móc łatwo zarządzać nowymi widokami. Jako przykładową konfigurację widoku danych możesz wykorzystać tę, która znajduje się na załączonych obrazach.Po ustawieniu podstawowych informacji dla widoku należy możemy sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. W tym celu posłużymy się “testowym” widokiem danych, który utworzysz w tym samym panelu konfiguracji.


By móc decydować jakie konkretnie dane mają wyświetlać się dla każdego z utworzonych widoków należy wykorzystać specjalne filtry danych. Jednym z podstawowych wpływających na poprawność danych o rzeczywistej liczbie użytkowników przebywających w czasie na twojej stronie jest wykluczenie adresów IP pracowników firmy.


W kolejnym kroku kliknij “dodaj filtr”. W ustawieniach tego filtra zostaniesz poproszony o wpisanie nazwy oraz wybór jego ustawień. Sposób w jaki powinieneś skonfigurować filtr wykluczający adresy IP członków swojego zespołu znajduje się poniżej:


Po kliknięciu “zapisz” proces tworzenia filtra zostanie zakończony. Gratulacje! Właśnie skonfigurowałeś podstawowy widok danych dla swojej witryny przy użyciu jednego z dodatkowych filtrów.


Konfiguracja celów


Cele w Google Analytics pozwalają powiązać dane z raportów z konkretnymi celami biznesowymi. To skuteczny sposób wykorzystywania danych do sprawdzenia, czy osiągasz zamierzone cele. Przed rozpoczęciem konfigurowanie celów w google analytics, należy zrozumieć na czym polega różnica pomiędzy nimi, a standardowymi celami biznesowymi. Cele biznesowe są to czynności, których wykonania w witrynie oczekujesz od użytkownika. Zrealizowanie przez niego celu biznesowego nazywamy „konwersją”. Może to być prenumerata newslettera lub zakup produktu. Cele biznesowe są to czynności, na których zależy Ci, by zostały wykonane przez użytkowników w witrynie. Zrealizowanie przez nich celu biznesowego nazywamy „konwersją”. Może to być wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub subskrypcja newslettera.


Konfigurację celów rozpoczniemy od wejścia do sekcji Administracja. Następnie w sekcji „Widok” klikamy „Cele”. A potem „Nowy cel”. Analytics udostępnia gotowe szablony celów biznesowych.


Chcemy śledzić przesłanie zapytania, więc nadajemy celowi nazwę “kontakt z nami”. Każdy cel ma „Identyfikator boksu celu”, czyli numer od 1 do 20. Identyfikator ten umożliwia proste porządkowanie celów. Domyślnym boksem jest zawsze pierwszy wolny. Jeśli tworzysz pierwszy cel, otrzyma on Identyfikator boksu celu „1”, ale możesz wybrać inny boks, jeśli chcesz odpowiednio zgrupować swoje cele.


Następnie wybieramy jeden z czterech rodzajów celów. Każdy z nich jest wyzwalany przez określoną czynność użytkownika.


Cel „Strona docelowa” jest liczony, gdy użytkownik dotrze do określonej strony, np. z podziękowaniem.

Cel „Czas trwania” zależy od długości sesji użytkownika.

Cel „Strony lub Ekrany” zależy od liczby stron wyświetlanych przez użytkownika w sesji.

Cel „Zdarzenia” śledzi określone czynności. w witrynie. Zdarzenia omówimy dokładniej na kursie dla zaawansowanych.


Pamiętaj, że jeśli chcesz uzyskać wgląd w przebieg ścieżki, musisz użyć celu „Strona docelowa”. Wybieramy więc „Strona docelowa” i klikamy „Kontynuuj”.


Następnie wpisujemy w polu „Strona docelowa” docelowy URL strony. Docelowy URL to URL strony wyświetlanej użytkownikowi, gdy zrealizuje konwersję. Zamiast wpisywać cały URL, wykorzystajmy wyróżniający się element, który umożliwi śledzenie celu tylko na tej stronie.


Gdy po wybraniu „Równa się” wpiszemy „/contact” i klikniemy na dole „Zweryfikuj”, zauważamy, że nie pojawiają się żadne dane konwersji dla tego celu. To dlatego, że ciąg „contact” jest częścią dłuższego dynamicznego adresu URL. Aby śledzić ten cel, musimy użyć funkcji nazywanej „wyrażeniem regularnym” i wpisać wartość „/contact”, by zaznaczyć, że poprzedzający ją URL jest zmienną. Jeśli teraz klikniemy „Zweryfikuj ponownie”, zobaczymy, że współczynnik konwersji przekracza 0, co oznacza, że będziemy mogli śledzić dane.


Ścieżka celu


Po sprawdzeniu ustawień ustaw przełącznik Ścieżka na „Włącz”, aby dodać kroki ścieżki. Każdy krok ścieżki odpowiada czynności w witrynie, jaką trzeba wykonać, by zrealizować cel. W tym przypadku uwzględniamy unikalną część adresu URL każdej strony, którą użytkownik musi wyświetlić, by wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy. Możemy nadać nazwę każdemu krokowi i dodać niepowtarzalną część adresu URL. Jeśli dany krok jest niezbędny do realizacji celu, przestaw przełącznik „Wymagany” na „Tak”. Jeśli chcemy np., by raport wizualizacji ścieżki uwzględniał tylko użytkowników, którzy trafili na ścieżkę w pierwszym kroku, określimy go jako wymagany.


Po kliknięciu Zapisz zobaczysz swój cel na liście Cele.


Aby wyświetlić dane celu, cofnij się do widoku Raportowanie i w sekcji raportów „Konwersje” kliknij „Cele”, a następnie „Ogółem”. Ważne jest to, że dane celu będą odtąd widoczne w niemal wszystkich pozostałych raportach Analytics, np. Odbiorcy i Pozyskiwanie.


Aby zobaczyć odpowiednią wizualizację ścieżki, kliknij w sekcji Konwersje raport Wizualizacja ścieżek. Po przewinięciu w dół zobaczysz aktywność użytkowników na każdym kroku ścieżki i liczbę tych, którzy przeszli dany krok. Jeśli zauważysz masowe porzucanie ścieżki na jakimś kroku, możesz dokładniej to przeanalizować. W tym kroku ścieżki może występować problem techniczny uniemożliwiający kontynuację.Odczytywanie kluczowych informacji


Po zakończeniu konfiguracji widoku głównego analytics możesz zacząć korzystać podstawowych raportów, by analizować zachowania użytkowników i skuteczność prowadzonych działań w zakresie marketingu internetowego. Jednym z podstawowych wskaźników od jakiego należy zacząć analizę strony internetowej jest średni czas spędzany na niej przez użytkowników z uwzględnieniem ich danych demograficznych. Informacje o średnim czasie spędzonym na stronie znajdziesz w panelu po lewej stronie w sekcji odbiorcy -> przegląd.


Również w tej samej sekcji możesz zdobyć głębszy wgląd w dane pokazujące współczynnik odrzuceń strony. Dzięki tym informacjom jesteś w stanie dowiedzieć się z jakich stron użytkownicy najczęściej opuszczają Twoją witrynę. Jednym z głównych powodów, dla którego odwiedzający stronę opuszczają ją jest nie znalezienie oczekiwanych treści lub strona może być źle zaprojektowana. Jeśli na przykład zauważysz, że użytkownicy urządzeń mobilnych porzucają podstronę “usługi” to powinieneś rozważyć wprowadzenie ulepszeń i modyfikacji by rozwiązać ten problem.


Raport „Strony wyjścia” w sekcji „Zawartość witryny” jest niestety często pomijany przez użytkowników google analytics, a stanowi ona niesamowitą wartość dla poprawy skuteczności działań. Korzystając z niego możesz poznać strony, z których użytkownicy opuszczają witrynę. Nie jest dobrze, jeśli wychodzą oni z ważnych stron, np. ze strony z fomularzem kontaktpwym. Warto więc regularnie sprawdzać ten raport, by zminimalizować niechciane wyjścia. Jeśli okaże się, że spora część uzytkowników opuszcza Twoją stronę, to może być to sygnał, by rozbudować ilość treści, które z perspektywy odwiedzających będą miały znaczącą wartość i umożliwią przejście do kolejnej fazy ścieżki zakupowej.


Podsumowanie


Mamy nadzieję, że dzięki temu wpisowi pomogliśmy Ci zrozumieć, jak zacząć używać Analytics, by lepiej poznawać odbiorców, poprawiać skuteczność marketingu internetowego i zwiększać liczbę konwersji. Zachęcamy Cię, by skonfigurować na koncie Analytics wiele widoków do testowania i dodać filtry, by uzyskiwać dokładne dane. Pamiętaj też o skonfigurowaniu celów, by śledzić konwersje w witrynie, i prawidłowo otaguj kampanie marketingowe, by je monitorować.


Comments


OSTATNIE WPISY

ARCHIWUM POSTY

bottom of page