top of page

Wojciech Gawroński Pattern Match

"Paweł Majchrzak, dzięki swojej ekspertyzie strategicznej i znajomości rynku software'owego, przedstawił nam rekomendacje w zakresie digital marketingu w formie warsztatów planowania strategicznego, misji firmy, wizji, celów długoterminowych. Dodał nam pewności siebie i wiary w to, że możemy dzielić się historią Pattern Match z innymi, co przyniosło naszym nowym firmom wspaniałe rezultaty. Jest jednym z najlepszych konsultantów marketingowych dostępnych dla firm programistycznych takich jak Pattern-Match."

Wojciech Gawroński Pattern Match
bottom of page