top of page
#1 Słownik sprzedaży - Facebook (2).png

Słownik sprzedaży

Poszukiwanie - prospecting:
Proces inicjowania i rozwijania nowych szans sprzedażowych poprzez poszukiwanie potencjalnych klientów, zleceniodawców lub nabywców Twoich produktów lub usług. Celem jest przeprowadzenie potencjalnych klientów przez lejek sprzedaży, aż do momentu, gdy staną się klientami generującymi przychody.

Szanse sprzedażowe - Leads:
To potencjalni klienci, którzy wyrazili zainteresowanie Twoją firmą poprzez takie zachowania jak odwiedzenie strony internetowej, subskrypcję bloga, czy zapisanie się na bezpłatny test.

Prospects - potencjalni klienci:
Leads that are qualified and, therefore, align with your target audience and buyer personas.

Wymiary kwalifikacyjne:
Zestaw kryteriów pozwalający ocenić prawdopodobieństwo, że lead lub prospekt stanie się klientem.

CRM (customer relationship management) / System zadządzanie relacjami z klientem:
Oprogramowanie, które pozwala firmom śledzić swoich potencjalnych i obecnych klientów na każdym etapie cyklu sprzedaży.

Strażnik/Gatekeeper:
osoba blisko współpracująca z osobą decyzyjną, odpowiedzialna za komunikację lub zapobieganie dotarciu informacji do osoby podejmującej decyzję; np. recepcjoniści lub asystenci.

Decydent (osoba decyzyjna):
Osoba odpowiedzialna za podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie sprzedaży. Zwykle musimy przejść przez osobę pośrednią (blisko współpracującą), aby do nich dotrzeć

Rozmowa poznawcza / discovery call:
Pierwszy kontakt przedstawiciela handlowego z potencjalnym klientem w celu zakwalifikowania go jako szansa sprzedażowa do kolejnego kroku w cyklu sprzedaży

Bolączka klienta:
Potrzeba biznesowa potencjalnego klienta, którą przedstawiciele handlowi muszą zidentyfikować, aby dostarczyć mu wartość i zakwalifikować go do kolejnego etapu w cyklu sprzedaży.

Obiekcja:
Wyzwanie stojące przed potencjalnym klientem, które prowadzi do sprzeciwienia się produktowi lub usłudze, np. budżet, ograniczenia czasowe.

Sprzedaż udana:
Kiedy kupujący kupuje produkt lub usługę od przedstawiciela handlowego.

Sprzedaż nieudana:
Kiedy nabywca nie zakupi produktu lub usługi od przedstawiciela handlowego.

Stosunek udanych transakcji:
Stosunek udanych transakcji do nieudanych..

bottom of page