top of page
#1 Słownik sprzedaży - Facebook (2).png

Słownik kompetencji

Kompetencja:
Zestaw umiejętności i zachowań wymaganych do wykonania zadania lub działania w określonym kontekście.

Umiejętność (ang. skill):
Przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wwykonywania zadania,czynności lub rozwiązywania problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Zachowanie (ang. behavior):
Sposób, w jaki ktoś działa w odpowiedzi na konkretną sytuację lub bodziec z otoczenia.

Wykonanie (ang. performance):
Obserwowalna i mierzalna czynność.

Zadanie (ang. task):
Praca, która wymaga wykonania czynności w określonym czasie z wymiernym rezultatem.

Działanie (ang. activity):
Dążenie, w którym osoba lub zespół wkłada określony wysiłek.

Kontekst (ang. context):
Opis środowiska wykonania, który może obejmować między innymi środowisko fizyczne, bezpieczeństwo psychiczne, narzędzia, informacje i bodźce.

bottom of page