top of page
#1 Słownik sprzedaży - Facebook (2).png

Słownik HubSpot CRM

Aktywność
Działania, które są podejmowane na rekordach w CRM. Przykładowo w ich skład mogą wchodzić notatki, e-maile, zadania, zaplanowane spotkania i połączenia.

Kanał aktywności
Kanał, który pokazuje zaangażowanie w Twoje indywidualne wiadomości e-mail.

Firma
Obiekt używany dla każdej organizacji wprowadzonej do CRM.

Kontakt
Obiekt używany dla każdej osoby wprowadzonej do Twojego CRM.

Obiekt CRM
Typ relacji lub procesu, który posiada Twoja firma, np. kontakty, firmy, transakcje, bilety.

Transakcja
Obiekt używany do przechowywania informacji o bieżących transakcjach na wszystkich etapach procesu sprzedaży.

System Punktacji HubSpot
Liczba, która pokazuje kwalifikację kontaktów na podstawie kryteriów określonych w narzędziu punktowania leadów HubSpot.

Pipeline
Jest to wizualizacja następujących po sobie kroków zaawansowania szansy sprzedażowej od potencjalnego klienta w początkowym stadium sprzedaży do zamkniętej transakcji. Może być używany do przewidywania przychodów i oceny szans sprzedażowych.

Właściwość
Pole stworzone do przechowywania danych dla obiektu. Każdy obiekt posiada swój własny zestaw właściwości i wszystkie rekordy tego obiektu będą posiadały te same właściwości. HubSpot tworzy i wykorzystuje pewne domyślne właściwości dla każdego obiektu, których nie można usunąć.

Rekord
Instancja obiektu (np. "Jan Kowalski" jest rekordem kontaktu). Rekordy te mogą być powiązane z rekordami innych typów obiektów i mogą być wykorzystywane w narzędziach HubSpot, takich jak przepływy pracy.

Widok zapisany
W widoku głównym obiektów, filtr tworzony w celu segmentacji rekordów na podstawie wartości ich właściwości, aby ograniczyć wyświetlane rekordy do analizy.

Podpis
Spersonalizowany blok informacji wykorzystywany w wiadomościach e-mail wysyłanych jeden na jeden za pośrednictwem CRM HubSpot oraz jako token personalizacji w wiadomościach marketingowych.

Zadanie
Przypomnienie o wykonaniu zadania, które jest przypisane do użytkownika i powiązane z rekordem.

CRM (Customer Relationship Management)
System służący do zarządzania relacjami. Mogą to być relacje z klientami, użytkownikami, leadami, a nawet prospektami. Każda relacja, w którą angażuje się Twoja firma i którą śledzi, może być uchwycona i przechowywana w CRM. (centrum informacji o klientach, cenach, interakcjach w firmie SH)

bottom of page