top of page
Image by LinkedIn Sales Navigator

Doradztwo w zakresie sprzedaży usług B2B.

Efektywność sprzedaży jest kluczowa w działaniach zespołu handlowego.

Dowiedz się:
- jak skutecznie pracować nad odpowiednią strategią sprzedaży i metodami pracy zespołu handlowców aby osiągać oczekiwane rezultaty, a zespół czerpał satysfakcję z wykonywanej pracy i mógł się rozwijać.

Oferujemy dzielenie się wiedzą i sposobami działania z zakresu tego


- jak ulepszyć pracę zespołu przez wyszukanie obszarów możliwych usprawnień

- jak ulepszyć zarządzanie sprzedażą i zespołem

- jak użyć odpowiednich strategii sprzedaży i metod ich wdrażania

- jak wzbogacić doświadczenia zakupowe klientów

- jak prognozować sprzedaż

- jak zwiększać wielkość transakcji

- skracać cykl sprzedaży

- jak poprawić współczynnik konwersji sprzedaży

- jakie taktyki zastosować celem pozyskania nowych klientów,

- od czego i jak zacząć prawidłowo budowanie zespołu, zatrudnianie, motywowanie, skolenie i wsparcie

- jak wzbogacać doświadczenia klienta z Twoim zespołem sprzedaży i organizacją


jakie jest 5 metod sprzedaży, które mogą inspirować:

- "Model przewidywalnych przychodów" (z j. ang "Predictable Revenue Model" by Aaron Ross)

- Sprzedaż wg. Sandlera (proces i techniki dla indywidualnych sprzedawców i mniejszych zamówień sprzedaży)

- Sprzedaż SPIN (Sprzedaż z nastawieniem na wykorzystanie czterech rodzajów pytań w rozmowach handlowych)

- Podejście skoncentrowane na kliencie (z j. ang "Customer Centric Selling") (Umożliwienie kupującemu wizualizacji Twojego rozwiązania jako sposobu na rozwiązanie jego problemu, szczegółowy proces i narzędzia)

- Sprzedaż strategiczna (z j. ang "Strategic selling by Robert Miller and Stephen Heiman" 6 zasad rozległej sprzedaży o dużym stopniu złożoności)

Korzyści dla Twojego biznesu

Ergonomiczne procesy, narzędzia i metody sprzedażowe.

Efektywna współpraca zespołu sprzedażowego i marketingowego.

Przewidywalne rezultaty wykonywanej pracy.

Przebieg współpracy

1

Analiza działania, procesu i narzędzi wykorzystywanych przez zespół sprzedaży, zrozumienie celów.

2

Analiza celów oraz sposobu zarządzania sprzedażą i komunikacją z marketingiem oraz integracją działań tych dwóch obszarów wraz z narzędziami wykorzystywanymi przez zespół sprzedaży, zrozumienie celów.

3

Opracowanie i wdrożenie ulepszonych procesów w zespole wraz z kluczowymi miernikami efektywności działań sprzedaży.

4

Monitorowanie pracy zespołu i zarządzaniem sprzedażą i wdrażanie usprawnień.

bottom of page