top of page
Image by LinkedIn Sales Navigator

Doradztwo w zakresie marketingu usług B2B

Kluczowym obszarem rozwoju organizacji i jej przewagi konkurencyjnej są odpowiednie działania marketingowe, które przekładają się na szanse sprzedażowe i przychody.

Dowiedz się:
- jak sprawnie działać w zespole marketingowym i współpracować z działem sprzedaży za pomocą odpowiednich procesów, narzędzi, mierników efektywności

- jak sprawnie zarządzać marketingiem i zespołem marketingowym

- jak określać ścieżki rozwoju w zespole marketingowym, jak motywować i rozwijać zespół przez odpowiednie metody

- jak ustalać cele marketingowe i jak mierzyć ich postępy

- jak stworzyć strategię marketingową swojej organizacji w oparciu o sytuację na rynku, konkurencję i posiadane zasoby

- jak stworzyć strategię marketingu treści (z j.angielskiego content marketing)

Korzyści dla Twojego biznesu

Prognozowane rezultaty działań marketingowych w oparciu o sprawdzone oraz eksperymentalne metody generowania szans sprzedażowych.

Efektywna współpraca zespołu marketingowego i sprzedażowego.

Efektywne procesy, narzędzia i metody marketingowe.

Przebieg współpracy

1

Analiza i zrozumienie dotychczasowego sposobu zarządzania marketingiem i zespołem marketingowym, zachodzącymi procesami oraz wykorzystywanymi narzędziami w codziennej pracy.

2

Wspólne opracowanie planu działań (krótko terminowego, średnio terminowego i długoterminowego).

3

Iteracyjna praca nad wdrażaniem opracowanego planu i mierzenie rezultatów w oparciu o metryki efektywności działań.

4

Sukcesywne wdrażanie nowych taktyk pozwalających na budowanie przewagi konkurencyjnej marki na rynku.

bottom of page