top of page
Image by LinkedIn Sales Navigator

Doradztwo dotyczące ekspansji zagranicznej na rynek UAE

Przygotowanie strategii wejścia na nowy rynek jest podstawową udanej ekspansji międzynarodowej każdego biznesu.

Pogłębiona analiza obranego rynku eksportowego umożliwia stworzenie koncepcji wejścia i pozwala odpowiednio przygotować się do takiego przedsięwzięcia.

Korzyści dla Twojego biznesu

Pozyskanie wiedzy eksperckiej ułatwiającej internacjonalizację usług na wybranym terytorium (wybranie rynków, wskazanie różnic kulturowych i procesów biznesowych, analiza otoczenia biznesowego, analiza ryzyk, opracowanie koncepcji wejścia na dany rynek zagraniczny, określenie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji, wskazanie najefektywniejszych metod i narzędzi marketingowych, rekomendacje w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do działalności na danym rynku, identyfikacja kontrahentów).

Przebieg współpracy

1

Określenie celów, potrzeb, zasobów dotyczących realizowanego projektu.

2

Przygotowanie analizy i konceptu wejścia na rynek w formie raportu.

3

Przedstawienie opracowania.

4

Uruchomienie prac zmierzających do internacjonalizacji usług w oparciu o pozyskaną wiedzę oraz konsultacje dotyczące realizowanego projektu.

bottom of page