top of page

Współpraca niemieckiej farmy wiatrowej z polskim software housem

O temacie:

Niemiecka firma zajmująca się farmami wiatrowymi i ugruntowany polski software house zatrudniający ponad 250 pracowników.

Wyzwanie:

Niemieckiej Farmy Wiatrowej brakowało zespołu programistycznego do zbudowania platformy, która mogłaby poprawić jej wydajność i zwiększyć rentowność.

Rozwiązanie:  

Zebraliśmy wymagań biznesowych dla oprogramowania, poradził na stosie technologii, zakresu projektu, oczekiwanego profilu programu PARTNER rozwoju. Dostarczyliśmy krótką listę firm tworzących oprogramowanie, które mogą pomóc w stworzeniu platformy programowej.

Stworzyliśmy sprawny proces, który prowadzi do rozpoczęcia projektu w ciągu 3 tygodni.

Usługi:

Dzielenie się wiedzą i aktualnymi uwarunkowaniami polskiego rynku software house'u, procesu tworzenia oprogramowania z software house'em, co robić, a czego nie robić we współpracy . Pomoc w niektórych trudnych fazach projektu.

Wyniki:

Platforma oprogramowania została zbudowana na czas. Obie firmy z powodzeniem zrealizowały swoje zadania dzięki tej współpracy.

Firma farm wiatrowych osiągnęła 23% wzrost przychodów dzięki platformie.

Firma programistyczna poszerzyła swoje portfolio o kolejny innowacyjny projekt i zdobyła nowe doświadczenia z wiedzą domenową.


„Krótko po skontaktowaniu się z nami zaplanowaliśmy rozmowę kwalifikacyjną z zespołami programistycznymi. Z listy 3 wybraliśmy tę, która wydaje się być idealna dla naszych potrzeb. Zaczęliśmy wkrótce i po 9 miesiącach praca została wykonana. ”.

Przyszłe plany:
Zespół programistów nieustannie pracuje nad rozwojem tego cyfrowego produktu.

Przyspieszenie rozwoju polskiego software house’u

O temacie:

Software house, który od 2007 roku koncentruje się na budowaniu niezawodnego, rozszerzalnego i skalowalnego produktu poprzez długotrwałe partnerstwo przy realizowanych projektach dla międzynarodowych klientów. Budują swoją kulturę wokół przejrzystości, komunikacji, rozwijania indywidualnych umiejętności. Małe, dedykowane zespoły najlepszych inżynierów, profesjonalne zarządzanie projektami, w pełni kompleksowy projekt UX/UI, niski wskaźnik rotacji – to wszystko pozwala im budować trwałe aplikacje wysokiej jakości.

Wyzwanie:

Oprócz sukcesów firma starała się podkreślić swoją wartość biznesową i przyspieszyć swój potencjał wzrostu biznesowego.

Rozwiązanie:  

Szczegółowy audyt wykazał, że ukierunkowany profil klienta nie był dokładny, przynosząc niskie współczynniki konwersji. Od momentu zdiagnozowania podjęto odpowiednie kroki, dostarczając:

 • idealny profil klienta

 • Oferta usług

 • wizja sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji

 • nowe organiczne kanały pozyskiwania klientów

 • zwinny zespół sprzedaży i marketingu

Usługi:  

Audyt doświadczenia klienta i obecności cyfrowej. Pełnienie funkcji Head of Business Development w okresie wdrożeniowym.

Wyniki:

Podkreślony potencjał biznesowy pomógł:

 • wzrost przychodów o 42% r/r

 • wzrost rentowności o 23% r/r

 • pozyskać 2 nowych długoterminowych klientów międzynarodowych

 • zwiększyć świadomość marki

Przyszłe plany:
Zespół Marketingu i Sprzedaży realizuje strategię, której efektem są przekroczone cele, a działania rekrutacyjne nadrabiają zaległości.

Software House przygotowuje się do skalowania swojego zespołu biznesowego

O temacie:

Software house, który tworzy i hostuje wysokowydajne aplikacje internetowe najwyższej jakości. Jest to firma skoncentrowana na najnowocześniejszych rozwiązaniach, dedykowana kulturze odpowiedzialnego, zdyscyplinowanego, ukierunkowanego i uważnego kodowania. Tworzą niezawodne, przewidywalne i wydajne oprogramowanie w środowisku zorientowanym na pracę zespołową.

Wyzwanie:

Po wielu udanych latach przyszedł czas na poszerzenie zespołu ds. rozwoju biznesu. W tym celu konieczne było ustalenie procesu sprzedaży, narzędzi, bazy wiedzy, strategii sprzedaży i marketingu na rzecz wzrostu.

Rozwiązanie:  

Analiza dotychczasowych działań sprzedażowych i marketingowych pomogła zbudować:

 • książka wiedzy

 • ścieżka podróży klienta

 • idealny profil klienta

 • wizja sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji

 • ścisła współpraca marketingu i sprzedaży

 • nowe organiczne kanały pozyskiwania klientów

 • zaprojektować i udokumentować proces sprzedaży

 • audyt interakcji sprzedażowych

 • najlepsze praktyki sprzedaży

Usługi:  

Mistery Client, audyt obecności cyfrowej, audyt procesu sprzedaży, sprzedaż społecznościowa, generowanie nowych kanałów sprzedaży, sprzedaż partnerska.

Wyniki:

Odpowiedni zestaw narzędzi sprzedażowych i wiedza ułatwią pozyskanie nowych członków zespołu sprzedażowego.

Przyszłe plany:
Zespół Marketingu i Sprzedaży posługuje się i utrzymuje zestaw narzędzi i zasad.

Software House, który zyskuje międzynarodową ekspozycję

O temacie:

Software house dający wielofunkcyjne, zwinne zespoły. Deweloperzy i projektanci świadczą profesjonalne usługi outsourcingowe i tworzą innowacyjne aplikacje, oferują rozwój oprogramowania, usługę szybkiego prototypowania, audyt i utrzymanie kodu.

Wyzwanie:

Po udanych latach na polskim rynku firma zdobyła doświadczenie i postanowiła wejść na rynek międzynarodowy. Trzeba było dowiedzieć się, jak ustalić odpowiednią strategię.

Rozwiązanie:  

Analiza dotychczasowych działań związanych z zarządzaniem projektami, sprzedażą i marketingiem pomogła:

 • stworzyć misję, deklarację wizji firmy

 • polityka zarządzania projektami

 • wdrożenie zwinnej metodyki

 • wdrożenie metodologii tablicy kanban

 • stwórz ścieżkę podróży klienta

 • stworzyć idealny profil klienta

 • wizja sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji

 • stwórz zespół marketingowy i zatrudnij członków zespołu

 • ścisła współpraca marketingu i sprzedaży z wykorzystaniem SCRUM

 • nowe organiczne kanały pozyskiwania klientów

 • zaprojektować i udokumentować proces sprzedaży

 • audyt interakcji sprzedażowych

 • wybrać i wdrożyć system CRM

 • tworzenie prezentacji sprzedażowej

 • najlepsze praktyki sprzedaży

Usługi:  

Mistery Client, audyt obecności cyfrowej, audyt procesu sprzedaży, sprzedaż społecznościowa, generowanie nowych kanałów sprzedaży, sprzedaż partnerska, zatrudnianie zespołu marketingowego, .

Wyniki:

Firma zyskała międzynarodową ekspozycję, co doprowadziło do wzrostu międzynarodowych Klientów do 78%.

Przyszłe plany:
Firma jest w fazie dynamicznego rozwoju.

bottom of page