top of page

Software House przygotowuje się do skalowania swojego zespołu biznesowego

O temacie:

Software house, który tworzy i hostuje wysokowydajne aplikacje internetowe najwyższej jakości. Jest to firma skoncentrowana na najnowocześniejszych rozwiązaniach, dedykowana kulturze odpowiedzialnego, zdyscyplinowanego, ukierunkowanego i uważnego kodowania. Tworzą niezawodne, przewidywalne i wydajne oprogramowanie w środowisku zorientowanym na pracę zespołową.

Wyzwanie:

Po wielu udanych latach przyszedł czas na poszerzenie zespołu ds. rozwoju biznesu. W tym celu konieczne było ustalenie procesu sprzedaży, narzędzi, bazy wiedzy, strategii sprzedaży i marketingu na rzecz wzrostu.

Rozwiązanie:  

Analiza dotychczasowych działań sprzedażowych i marketingowych pomogła zbudować:

  • książka wiedzy

  • ścieżka podróży klienta

  • idealny profil klienta

  • wizja sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji

  • ścisła współpraca marketingu i sprzedaży

  • nowe organiczne kanały pozyskiwania klientów

  • zaprojektować i udokumentować proces sprzedaży

  • audyt interakcji sprzedażowych

  • najlepsze praktyki sprzedaży

Usługi:  

Mistery Client, audyt obecności cyfrowej, audyt procesu sprzedaży, sprzedaż społecznościowa, generowanie nowych kanałów sprzedaży, sprzedaż partnerska.

Wyniki:

Odpowiedni zestaw narzędzi sprzedażowych i wiedza ułatwią pozyskanie nowych członków zespołu sprzedażowego.

Przyszłe plany:
Zespół Marketingu i Sprzedaży posługuje się i utrzymuje zestaw narzędzi i zasad.

bottom of page