top of page

Firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania nr 1

Rozwój biznesu, dzięki któremu firma może się rozwijać.
Jak Visuality postrzegał/wyróżniał swoją przewagę konkurencyjną/klient postrzegał wartość dla wartości klienta

Niech to będzie krótkie. Opracuj zwięzłą, ale ciekawą nazwę projektu, którą możesz nadać pracy, którą wykonałeś z tematem.

Podtytuł:
Budowanie zespołu biznesowego (sprzedaż i marketing), Content Marketing, Idealny Profil Klienta, Customer Experience, Oferta Usług, Rentowność,

( Użyj tej kopii, aby krótko omówić osiągnięcie. Co zostało zrobione? Samo studium przypadku wyjaśni, w jaki sposób się tam dostałeś.)

Podsumowanie wykonawcze:
Audyt Business Service Line, Zbudowany zespół biznesowy z wysoką dbałością o klienta, podnoszenie wartości usługi, promowanie jej i onboarding procesów oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i

  • Poprawa rentowności o 30%

  • Wdrażanie 2 nowych długoterminowych międzynarodowych klientów

(Podsumowanie całej historii składającej się z 2-4 zdań. Następnie dodaj 2-3 wypunktowania, które pokazują dane świadczące o sukcesie. )

O temacie:

Software house, który od 2007 roku koncentruje się na budowaniu niezawodnego, rozszerzalnego i skalowalnego produktu poprzez długotrwałe partnerstwo przy realizowanych projektach dla międzynarodowych klientów. Budują swoją kulturę wokół przejrzystości, komunikacji, rozwijania indywidualnych umiejętności. Małe, dedykowane zespoły najlepszych inżynierów, profesjonalne zarządzanie projektami, w pełni kompleksowy projekt UX/UI, niski wskaźnik rotacji – to wszystko pozwala im budować trwałe aplikacje wysokiej jakości.


(Wprowadzenie do obsługiwanej osoby lub firmy, które można pobrać z profilu LinkedIn Business lub witryny klienta).

Wyzwania i cele:

Cele sprzedażowe nie zostały osiągnięte. Szczegółowy audyt wykazał, że ukierunkowany profil klienta nie przynosił oczekiwanych współczynników konwersji przychodzących. Od momentu zdiagnozowania podjęto odpowiednie kroki, dostarczając:

  • Idealny profil klienta z odpowiednią ofertą usług

  • zespół sprzedaży i marketingu ze strategią i solidnymi procesami

(Opis wyzwań, przed którymi stoi 2–3 akapity, przed skorzystaniem z Twojego produktu lub usługi. Ta sekcja powinna również zawierać cele lub zadania, które klient postawił sobie do osiągnięcia.)

Jak usługa pomogła:

Zespół sprzedaży i marketingu skutecznie pracował zgodnie ze strategią, co skutkuje wieloma nowymi leadami i wysokimi współczynnikami konwersji. Dzięki odpowiedniej orientacji na cele klienta i usługi - Lifetime Customer Value i Customer Happiness wzrosły.


Sekcja 2-3 akapity opisująca, w jaki sposób produkt lub usługa zapewniły rozwiązanie ich problemu.

Wyniki:
2 nowe akwizycje Klientów. Wzrost przychodów o 35% Sprzedaż Kwalifikowanych leadów 235% Skrócenie czasu procesu sprzedaży o 45%

(2–3 akapitowe świadectwo, które udowadnia, w jaki sposób Twój produkt lub usługa przyniosły konkretne korzyści osobie lub firmie i pomogły osiągnąć jej cele. Uwzględnij liczby, aby określić ilościowo swój wkład).

Wspierające wizualizacje lub cytaty:

Wybierz jeden lub dwa mocne cytaty, które możesz umieścić na dole powyższych sekcji, a także grafikę wspierającą opowiadaną historię.

Przyszłe plany:

Firma koncentruje się obecnie na zaspokajaniu popytu, a nie podaży. Kontynuując to samo

teraz na egzekucji i tworzeniu nowych zespołów do spełnienia oczekiwanie
Każdy lubi epilog. Skomentuj, co nas czeka na temat Twojego studium przypadku, niezależnie od tego, czy te plany dotyczą Ciebie.

Wezwanie do działania :
Nie każde studium przypadku wymaga CTA, ale umieszczenie pasywnego na końcu studium przypadku może zachęcić czytelników do podjęcia działań w witrynie po zapoznaniu się z pracą, którą wykonałeś.

bottom of page