top of page

Polski Software House

Tytuł:

Umożliwienie niemieckiej firmie produkującej farmy wiatrowe zwiększenia rentowności poprzez zbudowanie innowacyjnej platformy do zarządzania ich działalnością.

Podtytuł:  

Dostarczyliśmy krótką listę firm tworzących oprogramowanie, które mogą pomóc w stworzeniu platformy programowej. Zaczęliśmy od zebrania danych o stosie technologicznym, zakresie projektu, oczekiwanym profilu partnera. Skorzystaliśmy z naszej sieci i dotarliśmy do grona dostępnych zespołów software house'ów, które pasują do profilu firmy programistycznej. Stworzyliśmy sprawny proces, a następnie realizujemy umawiając się na rozmowę kwalifikacyjną, wybierając odpowiednią firmę i rozpoczynając współpracę na 9 miesięcy.

Podsumowanie wykonawcze:

Poproszono nas o wybranie firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania, która może pomóc w stworzeniu platformy programowej. Zacząłem od zebrania wymagań i przeprowadzenia analizy biznesowej. Następnie zbadałem swoją sieć i dotarłem do grona dostępnych zespołów, które pasują do profilu firmy programistycznej. Zaplanowaliśmy wywiady, przeprowadziliśmy ich kilkanaście i rozpoczęliśmy współpracę na 9 miesięcy.

O temacie:
Niemiecka firma zajmująca się farmami wiatrowymi i ugruntowany polski software house zatrudniający ponad 250 pracowników.

Wyzwania i cele:

Krótkie terminy, na początku niejasne wymagania. Wiele kroków decyzyjnych i przełożone spotkanie inauguracyjne. W końcu proces pomógł to zorganizować.

Jak usługa pomogła:

Platforma oprogramowania została zbudowana na czas. Obie firmy z powodzeniem zrealizowały swoje zadania dzięki tej współpracy. Rozległa sieć firm technologicznych, doradztwo w sprawach zarządzania projektami, doświadczenie w selekcjonowaniu odpowiednich firm tworzących oprogramowanie, umożliwiły tę współpracę.

Wyniki:

Firma farm wiatrowych osiągnęła 23% wzrost przychodów dzięki platformie. Firma programistyczna poszerzyła swoje portfolio o kolejny innowacyjny projekt i zdobyła nowe doświadczenia z wiedzą domenową.


„Wkrótce po skontaktowaniu się z nami zaplanowaliśmy wywiady z zespołami programistycznymi. Byliśmy pod wrażeniem, jak wielu pasjonatów i utalentowanych inżynierów mogliśmy spotkać, a następnie pracować nad tym, aby to wszystko działało w tak krótkim czasie”.

Przyszłe plany:
Drużyna jest już zaplanowana na kolejny projekt.

bottom of page