top of page

Przyspieszenie rozwoju polskiego software house’u

O temacie:

Software house, który od 2007 roku koncentruje się na budowaniu niezawodnego, rozszerzalnego i skalowalnego produktu poprzez długotrwałe partnerstwo przy realizowanych projektach dla międzynarodowych klientów. Budują swoją kulturę wokół przejrzystości, komunikacji, rozwijania indywidualnych umiejętności. Małe, dedykowane zespoły najlepszych inżynierów, profesjonalne zarządzanie projektami, w pełni kompleksowy projekt UX/UI, niski wskaźnik rotacji – to wszystko pozwala im budować trwałe aplikacje wysokiej jakości.

Wyzwanie:

Oprócz sukcesów firma starała się podkreślić swoją wartość biznesową i przyspieszyć swój potencjał wzrostu biznesowego.

Rozwiązanie:  

Szczegółowy audyt wykazał, że ukierunkowany profil klienta nie był dokładny, przynosząc niskie współczynniki konwersji. Od momentu zdiagnozowania podjęto odpowiednie kroki, dostarczając:

  • idealny profil klienta

  • Oferta usług

  • wizja sprzedaży i marketingu wraz ze strategią realizacji

  • nowe organiczne kanały pozyskiwania klientów

  • zwinny zespół sprzedaży i marketingu

Usługi:  

Audyt doświadczenia klienta i obecności cyfrowej. Pełnienie funkcji Head of Business Development w okresie wdrożeniowym.

Wyniki:

Podkreślony potencjał biznesowy pomógł:

  • wzrost przychodów o 42% r/r

  • wzrost rentowności o 23% r/r

  • pozyskać 2 nowych długoterminowych klientów międzynarodowych

  • zwiększyć świadomość marki

Przyszłe plany:
Zespół Marketingu i Sprzedaży realizuje strategię, której efektem są przekroczone cele, a działania rekrutacyjne nadrabiają zaległości.

bottom of page